Projekat

Generalno

Profile

F18 ubuntu install

1) Prethodne radnje

Za potrebe instalera potrebne su nam je sudo privilegije.

2) 3rd party

3rd party paket sadrži dodatne alate koji su potrebni za rad F18 aplikacije.

Na proizvoljnoj lokaciji kreiramo folder.

mkdir F18_ubuntu_install

prebacimo se u isti te skidamo instaler

cd F18_ubuntu_install/
wget http://knowhow-erp-f18.googlecode.com/files/F18_Ubuntu_3rd_party_install.tar.gz

Nakon ovoga raspakujemo 3rd patrty instaler.

tar xvfz F18_Ubuntu_3rd_party_install.tar.gz 

Sada možemo krenuti sa instalacijom:

Prije svega moramo dati instalacionoj skripti izvršne privilegije.

chmod +x F18_3rd_party_ubuntu_install.sh

zatim pokrenemo

./F18_3rd_party_ubuntu_install.sh  

Instalaciona skripta nam traži sudo pwd za instalaciju 3rd party paketa.

Ako je sve završilo OK, dobijamo poruku

.....OK zavrsio sa kopiranjem
setujem envars

F18 instalacija zavrsena, pokrecemo iz terminala sa F18 

3) System PATH

Installer automatski podešava PATH prije pokretanja dovoljno je samo iz komandne linije pokrenuti:

source /etc/profile.d/F18_knowhowERP.sh

Da li je sve OK možemo provjeriti na sljedeći način:

pmirza@precise-1:~$ export $PATH
bash: export: „/opt/knowhowERP/bin:/opt/knowhowERP/util:/opt/knowhowERP/lib:/opt/knowhowERP/hbout/bin

4) F18 pokretanje

Aplikaciju startamo iz terminala, kucamo "F18"

5) Update

Ako želimo instalirati verziju 0.9.71 u Terminalu kucamo:

F18_update 0.9.71

6) Podešenje

Ukoliko prvi put pristupate podacima potrebno je konfigurisati server.

Primjer podešenja pristupa korisnika "semir" na knowhow-erp.bring.out server:


<<< Prethodna stranica